Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

Orzeszek123456
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittle-things little-things
Orzeszek123456
cholernie potrzebuję czyjegoś dotyku. 
— drunk thoughts.
Reposted fromlittle-things little-things
Orzeszek123456
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja vialittle-things little-things
Orzeszek123456
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viafollowed followed
Orzeszek123456
7636 dcd4
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viafollowed followed
Orzeszek123456
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viafollowed followed
Orzeszek123456
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted fromartfucksme artfucksme vialittle-things little-things
1482 8362
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viafollowed followed
Orzeszek123456

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted fromsilkdreams silkdreams viafollowed followed
Orzeszek123456
1103 137d 500
Reposted fromjaggal jaggal viafollowed followed
Orzeszek123456
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Orzeszek123456
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafollowed followed
Orzeszek123456
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafollowed followed
Orzeszek123456
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafollowed followed
Orzeszek123456

Kiedy twoi znajomi zapoznali cię z kimś, kogo nie znałeś, po czym wyszli z pokoju...

kiedy twoi przyjaciele przedstawili cie komus kogo nie znasz i wyszli z pokoju
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viafollowed followed
Orzeszek123456
Nie mam siły na powtórkę tej historii.
— Gossip Girl
Orzeszek123456
Orzeszek123456
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Orzeszek123456
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viaJulaHeart JulaHeart
Orzeszek123456
Jest czerwiec. A ja jestem jeszcze jak marcowe resztki śniegu..
— me
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl